Anonim Şirket

Anonim Şirketler bir veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulabilmektedir. En az 3 kiilik yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir. Kuruluş Şirket anasözleşmesinin noter huzurunda imzalanması ve Ticaret Sicili ne kayıt edilmesiyle gerçekleşir. Anonim Şirketler için minimum 24.000 Euro sermaye gerekmektedir. Geçerli gelir vergisi oranı %29 dur. Temettü dağıtımında ayrıca %15 vergi uygulanır. Yönetim Kurulu üyeleri Vergi ve Sigorta prim borçlarına karşı şahsi malvarlıkları ile sorumludurlar. Diğer borçlar ile ilgilide  eğer kişisel hataları varsa malvarlıklarının tümü ile sorumludurular. Ortaklar eğer %10 dan daha fazla paya sahip iseler vergi ve sigorta prim borçları için malvarlıklarının tümü ile sorumludurlar.

Anonim Şirket tipi genelde önemli cirolar gerçekleştiren işletmeler tarafından tercih edilmektedir. En az 24.000 Euro sermaye gerektirmektedir. Anonim Şirketler Çift Düzen muhasebe sistemi uygulamak zorunda olduklarından muhasebe masrafı yüksektir. Yüksek sermaye miktarı ve çift düzen muhasebe sisteminden kaynaklanan dışa açıklık ve şeffalık kredi almada kolaylık sağlamktadır. Ayrıca ortakların ve yöneticilerin sınırlı sorumlulukları avantajdır.

Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu üyelerinin eğer %3 ten fazla hisse sahibi iseler sigortalı olma zorunluluğu vardır. En az sigorta primi aylık 167 Euro dur.

Geçerli vergi yasalarına göre sermaye şirketleri karlarının %29 u oranında vergiye tabidirler. Temettü dağıtımında ayrıca %15 vergi lirket tarafından kesilir. Şirket yöneticilerinin yönetim bedeli olarak şirketten tahsil ettikleri maaşlara  ise bordrolu çalışanlar ile aynı vergi oranı  (20.000 Euroya kadar %22) uygulanır. Bordrolu çalışanlar ve yönetim maaşları için ilk 8600 Euro vergiden muaftır.

Türk vatandaşları/şirketleri tarafından Yunanistanda şirket kurulumu/ şube açılması ile ilgili ayrıntılı bilgi için bizmle irtibata geçebilirisiniz

 +306947571112

Tel +302531030500 – +302532021122

facebooktwitterlinkedinmail