Yunanistan’da Uluslararası Vergi ve Finansal Bilgi Paylaşımı

Yunanistan’da yabancı ülkelerle vergi ve finansal veri paylaşımı sağlayan, ulusal yasalarla onaylanmış 4 değişik uygulama mevcuttur:
1) Avrupa Birliği Ülkeleri
Yunanistan Avrupa Birliği üyesi olarak, birliğin 2014/107/ΕΕ (EE L 359 -16.12.2014) 2011/16/ΕΕ (EE L 64 -11.3.2011) yönergeleri doğrultusunda, Ν.4378/2016 (ΦΕΚ Α’ 55) sayılı yasa ile birlik üyesi ülkeler arasında vergi alanında zorunlu bilgi paylaşımında bulunmaktadır.
2) OECD Ülkeleri
Yunanistan, Ν.4428/2016 (ΦΕΚ Α’ 190) sayılı yasayla OECD ülkeleri Otomatik Finansal Veri Paylaşımı anlaşmasını onylamıştır. Bu çerçevede Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü üyesi ülkeler ile ikili bazda veri paylaşmaktadır. Türkiye OECD ülkesi olarak bu paylaşımlarda taraftır.
3) Ülkeler arası ikili anlaşmalar
Avrupa Birliği ve üçüncü ülkeler (İsviçre, Andora, Monako, ve Lihtenstayn, San Marino) tarafından imzalanmış anlaşmalar çerçevesinde finansal veri paylaşımı. (Ν.4515/2018 (ΦΕΚ Α’ 18) και Ν.4516/2018 (ΦΕΚ Α’ 19))
4) ABD ve FATCA- Foreign Account Tax Compliance Act
Ν.4493/2017 (ΦΕΚ Α’ 164)

facebooktwitterlinkedinmail

Yunanistan – Online Şirket Kuruluşu

Yunanistan’da 22 Temmuz dan itibaren herhangi bir devlet dairesine gitmeden, çok kısa sürede, sadece internet üzerinden şirket kurmak mümkün.

Online şirket kuruluşları için geliştirilen platform sayesinde şimdilik sadece tek ortaklı Özel Sermaye Şirketleri kurulabiliyor. 2019 yılı sonuna kadar diğer şirket tiplerinin de aynı platform üzerinden kurulması mümkün olacak.

Elektronik imza veya taxisnet şifreleriyle girişe izin veren sistem, önceden hazırlanmış anasözleşme ve ticari ünvan kontrol etme olanakları sağlıyor.

facebooktwitterlinkedinmail

Yunanistan’da 2017 yılında Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Artış

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Raporuna göre; Yunanistan’da 2017 yılında doğrudan yabancı sermaye akışı önceki yıla göre %31 artarak 4,046 milyar dolar ile 2008 yılından bu yana en yüksek rakama ulaşmıştır. 2016 yılında doğrudan yabancı sermaye akışı 3.069 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Doğrudan yabancı sermayedeki artış, Nisan 2017de Fraport Greece tarafından 14 bölgesel havaalanı özelleştirmesi sürecinin tamamlanmasına ve Çinli Cosco firmasının Pire Liman Otoritesi(OLP)n in %67 hisselerini satın almasına bağlanmaktadır. Yunan İstatistik Kurumunun rakamlarına göre; 2017 yılı sonu itibariyle doğrudan yabancı sermaye stoklarında da büyük artış olmuştur. Buna göre, 2016 yılında doğrudan yabancı yatırımlar toplamı 25,17 milyar dolar iken, 2017 yılı sonu itibariyle 32,37 milyar dolara yükselmiştir. Doğrudan yabancı yatırımların 187,1 milyarlık GSMHdaki payı da 2017 yılında %17.3e çıkmıştır. 2016 yılında bu rakam %14.1 olarak gerçekleşmiştir. Rapora göre, 2017 yılında ülkede toplam değeri 2.04 milyar dolar olan 16 birleşme ve devralma gerçekleşmiştir. Kaynak: www.ekathimerini.com Yayımlayan: Atina Ticaret Müşavirliği

facebooktwitterlinkedinmail

İlk personel istihdam teşvik programı

17 Ocak Perşembe günü başvuruların başlayacağı program daha önce personel çalıştırmamış 35 yaş altında şahıs işletmesi sahibi kişiler ve bu kişilerin ortak olduğu şirketler tarafından en az 3 ay süreli işsizlik kartı sahibi işçi çalıştırılması durumunda, bu işçinin işletmeye maaliyetinin yarısının %50 karşılanmasını öngörüyor. Programın istihdam edilecek personelin 30 yaş ve üzeri ise 12 ay, 29 yaş ve altı ise de 18 ay süre ile desteklemesi bekleniyor. Programdan

 • Daha önce personel çalıştırmamış 35 yaş altındaki şahıs işletmeleri
 • Daha önce personel çalıştırmamış ve ortaklık yapısında 35 yaş altı ortak bulunduran şirketler yararlanabilir.

Program dahilinde işe alınacak işsizlerin

 • en az 3 ay süreli işsizlik kartı sahibi olmaları gerekiyor

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 

facebooktwitterlinkedinmail

30-49 yaş arası istihdam teşvik programı

Yunanistan genelinde 15.000 personel alımını desteklemektedir.

30 – 49 yaş arası personel çalıştırmak isteyen tüm (Şahıs İşletmeleri, Şirketler) işletmeler başvurabilir. Halihazırda işçi çalıştırmayan işletmeler de başvurabilir. İşletmenin hak sahibi olabilmesi için başvurudan önceki son 3 ayda herhangi bir işçiyi işten çıkarmamış olması gerekmektedir. İşçi kendi isteği ile işten ayrılmışsa engel değildir.

İşe alınacak işçinin 30-49 yaş arasında, en az 3 ay süreli işsizlik kartı sahibi veya Toplumsal Dayanışma Geliri (KEA) hak sahibi olması gerekmektedir.

Program, işe alınacak işçinin durumuna göre 12 ay süre ile işçinin maliyetinin (maaş + sigorta) bir kısmını karşılamaktadır.

Destek miktarı Toplumsal dayanışma Geliri hak sahibi işçi çalıştırılması durumunda aylık 484 Euro, 1 yıldan daha uzun süreli işsizlik kartı sahibi işsizler için 396 Euro, en az 3 ay süreli işsizlik kartı sahipleri için ise 330 Euro olarak belirlenmiştir.

İşletmelerin En az 12 ay süreli işsizlik kartı sahiplerini ve KEA – Toplumsal dayanışma Geliri hak sahiplerini 12 ay dolduktan sonra işçiyi çalıştırma zorunluğu yoktur.

3 ay ila 12 ay arası işsizlik kartı sahibi işsizlerin program süresi dolduktan sonra 3 ay çalıştırılma zorunluluğu vardır.

Programdan yararlanmak isteyen işletmeler ayrıntılı bilgi için bizimle irtibata geçebilir.

facebooktwitterlinkedinmail

Çevre Vergisi

1/1/2018 den itibaren işletmelerin müşterilerine verdikleri plastik poşetler için çevre vergisi uygulanmaya başlanmıştır. Buna göre müşterilerine sattıkları ürünlerle birlikte ücretli veya ücretsiz veren işletmeler verdikleri poşet başına ilgili vergiyi tahsil etmek ve her üç ayda bir verilecek beyanname ile topladıkları vergiyi maliyeye ödemekle yükümlüdür.

Çevre Vergisi işletmenin verdiği fiş, fatura gibi satış belgelerinde diğer ürünlerden ayrı olarak belirtilmelidir.

Uygulanan poşet başına vergi miktarı 2018 yılı için KDV hariç 0,03 Euro, 2019 yılı ve sonrası için 0,07 Euro’dur.  Çevre Vergisi KDV ye tabidir.

Başka sebeplerden ötürü KDV’den muaf olan işletmeler Çevre Vergisi için de KDV’den muaftırlar.

İşletmeler satış bölümlerinde (Yazar Kasa) yanında

 «İnce plastik poşetler, kullanımlarını azaltmak amacıyla 0,03 Euro Çevre Vergisine tabidir.»

«Οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος 3 λεπτών του ευρώ, με σκοπό τη μείωση χρήσης τους»

yazılı levha bulundurmak zorundadır.

Yazar Kasa ile satış yapan işletmelerin, fişlerde ayrıca çevre vergisi belirtilmesi için yazar kasalarına ayrı bölüm ekletmeleri gerekmektedir.

facebooktwitterlinkedinmail

Vergisel İkametgah değişikliği

Yunanistan vergi mevzuatı gereği Vergisel İkametgahı Yunanistan’da bulunan kişiler dünya çapında kazandıkları gelirlerin tümünü Yunanistan vergi makamlarına beyan etmek zorundadır. Vergisel ikametgahı Yunanistan dışında bulunan kişiler ise sadece Yunanistan’da elde ettikleri gelirleri Yunanistan vergi makamlarına beyan etmek zorundadır.

Vergisel İkametgahı yurtdışında bulunan kişiler, Yunanistan’da ikamet edenlere uygulanan vergi indirimleri ve muafiyetlerinden yararlanamazlar.

13/12/2017 tarihinde yayınlanan 1201/2017 sayılı karar ile vergisel ikametgah değişikliği ile ilgili yeni düzenlemeye gidilmiştir. Buna göre Vergisel İkametgahını yurtdışına taşımak isteyenler, değişikliği takip eden yılın Mart ayının 10 una kadar bu değişikliği bağlı oldukları vergi dairesine bildirmekle yükümlüdür. Vergisel ikametgah değişikliğinin yapılabilmesi için ilgili kişi aşağıdaki belgeleri vermek zorundadır.

 • M0, M1, M7 formları

Vergisel oturumunu yurtdışına taşımak isteyen kişi yukarıdaki başvuruyu yaptığı yılın Eylül ayının 10’una kadar ilave olarak aşağıdaki belgeleri vermek zorundadır.

 • İkametgahını taşıdığı ülkenin vergi otoritesi tarafından verilmiş, vergisel oturum ilgili ülkede olduğuna dair Vergisel Oturum Tasdiknamesi. Eğer ikametgahın taşındığı ülke ile Yunanistan arasında Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması imzalanmış ise, bu anlaşmada öngörülen başvuru formu. (değişikliği takip eden yılın Eylül ayının 10 una kadar sonradan verilebilir) İlgili ülkede bu belgelerin verilmesi öngörülmüyor ise vergi tahakkuk belgesi ya da ilgili ülke vergisel ikametgah olarak beyan edilmiş vergi beyannamesinin kopyası.

Yukarıdaki belgelerin ilgili ülke tarafından verilmediğinin ispat edilmesi durumunda herhangi bir makamdan o ülkede sabit ve sürekli yerleşik olunduğuna dair belge

 • İkametgah değişikliğinin yapıldığı yıl içerisinde ilgili ülkede en 183 ikamet edildiğini gösteren belge. (İşe başlama belgesi, sigorta sistemine kayıt belgesi, ticari faaliyet başlangıç belgesi, ev kira sözleşmesi, belediyeye kayıt belgesi, çocuk sahibi ise çocukların okula kayıt belgesi vs herhangi biri olabilir.)

Eğer evli veya Birlikte Yaşama Sözleşmesi imzalanmış çiftlerden biri vergisel ikametgahını yurtdışına taşımak istiyor, diğer eş ise Yunanistan vergisel ikametgahlı kalmak istiyor ise yukarıdaki belgelere ek olarak sürekli olarak yurtdışında yaşadığını ispatlayan aşağıdaki belgeleri sunmak zorundadır.

 • Yurtdışında uzun süreli çalıştığına dair belge
 • Yurtdışında banka hesabının bulunduğuna dair belge
 • Yurtdışında yaşadığı ev ile ilgili tapu veya kira sözleşmesi ve elektrik, su faturaları
 • Yurtdışında vergi ve sigorta numarası olduğuna dair belge

Yukarıdaki belgelerin tamamının apostille onaylı ve resmi olarak Yunancaya çevrilmiş olması gerekmektedir.

Türkiye ile Yunanistan arasında geçerli bulunan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi başkanlığı tarafından verilen Vergisel ikametgah tasdiknamesinin apostille  yapılmasına gerek yoktur.

facebooktwitterlinkedinmail

Sosyal Temettü ödemeleri yatırıldı

Sosyal Temettü (Κοινωνικό Μέρισμα) ödemeleri 14 Aralık Perşembe günü öğleden sonra hak sahiplerinin başvuruda bildirdikleri banka hesaplarına yatırılmaya başladı. 15 Aralık Cuma günü  1.321.413 banka hesabına 730.000.000 Euro ödemenin tamamlalnması bekleniyor.

Sosyal Temettü dağıtımı kapsamında yapılan ödemeler vergiden muaf olup, bu ödemelere maliye veya sigorta kurumları tarafından el konulması mümkün değildir.

Başvuru sisteminden kaynaklanan hatalardan dolayı, haketmelerine rağmen başvuruları onaylanmayan yaklaşık 50 bin hak sahibi için sistemin 18 Aralık’ta tekrar açılması, ve gerekli düzeltmelerin yapılması bekleniyor. Düzeltme işleminin AMKA numarasıyla ilgili sorun yaşayanlar, birlikte yaşadıkları kişiler tarafından başvuruları onaylanmamış olanlar ve EFKA ile ilgili sorunlar yaşayanlar tarafından yapılması gerekmekte.

Başvuruda sorun yaşayan engellilerle ilgili herhangi bir düzenleme öngörülmemekle birlikte, sistem tekrar açılana kadar bir çözüm bulunması beklenmektedir.

facebooktwitterlinkedinmail

Yunanistan’da kısa süreli kiralamaların ( Airbnb ) vergilendirilmesi

Yunanistan’da kısa süreli kiralamadan elde edilen gelir 1/1/2017 den itibaren vergilendirilmektedir. 2017 yılı içerisinde kısa süreli kiralamadan gelir elde eden gerçek ve tüzel kişilerin, 2017 yılı vergi beyannamesinde yıl içerisinde kazandıkları geliri beyan etmeleri gerekmektedir.

Bağımsız Kamu Gelirleri Kurumu tarafından 23/11/2017 tarihinde yayınlanan 118/2017 sayılı genelgeyle 01/01/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeni düzenlemeler getirilmiştir. Buna göre:

Kısa Süreli Kiralama: Herhangi bir gayrimenkulün, bir yıldan az olmak üzere, belirli süreliğine dijital platformlar üzerinden kiralanması

Kısa Süreli Konaklama Gayrimenkulleri Sicili: Kısa Süreli Konaklama hizmeti sunan gayrimenkullerin Yönetici tarafından kayıt edilmesi gereken, Bağımsız Kamu Gelirleri Kurumu tarafından tutulan sicil.

Kısa Süreli Konaklama Beyannamesi:  Yöneticinin, gelirin belirlenmesi amacıyla Paylaşım Ekonomisi dijital platformları üzerinden yaptığı kiralama anlaşmalarını ve değişikliklerini belirten, Elektronik ortamda Bağımsız Kamu Gelirleri Kurumuna gönderilen beyanname.

Kısa Süreli Kiralama Yöneticisi: Gayrimenkul başına aşağıdaki işlemleri yapan gerçek veya tüzel kişi:

 1. Gayrimenkulün Sicile kaydı
 2. Gayrimenkulün Dijital Platformlara kaydı ve sicil numarasının zorunlu olarak dijital platformlarda görünmesi ile ilgili işlemleri
 3. Kiracı başına Beyanname’nin verilmesi
 4. Gelir sahibini belirleme ile ilgili sicile hak sahiplerinin bilgilerinin girilmesi
 5. Hak sahibinin ve hak sahiplerinden bazılarının kimliği bilinmediği durumlarda gelirin kamuya yatırılması

Yönetici gayrimenkulün sahibi, kullanım hakkı sahibi, tekrar kiraya veren kişi veya bazı özel durumlarda 3. Kişi olabilir.

Gayrimenkul:

 1. Daire
 2. Müstakil Ev
 3. Bina ve işlevsellik açısından bağımsız olan yapı
 4. Müstakil evlerin ve Dairelerin odaları. Gayrimenkul bütün veya bütünün bir bölümü olarak kiralanabilir.

Sicile kayıtlı olmama, dijital platformlarda sicil kayıt numarasının görünmeme durumlarında 5000 Euro para cezası öngörülmektedir. Bir yıl içerisinde ikinci defa aynı suçun işlemesi durumunda para cezası iki kat olarak, tekrar edilmesi durumunda 4 kat olarak uygulanır. Sicile konaklama beyannamesinin gönderilmemesi ya da yanlış beyan edilmesi durumunda Yöneticiye dijital platformlarda ilgili gayrimenkulün görüne kira bedelinin iki katı ceza uygulanır. Beyannamenin geç gönderilmesi durumunda ise 100 Euro para cezası uygulanır.

Vergilendirme

Yunanistan’da kısa süreli kiralamalardan sağlanan gelir, eğer sadece konaklama hizmeti veriliyorsa, gayrimenkullerden sağlanan gelir statüsüne girmekte ve bu şekilde vergilendirilmektedir. Buna göre gerçek kişiler

Gayrimenkulden sağlanan Gelir (Euro) Vergi Oranı
0-12.000 %15
12.001-35.000 %35
35.001- %45

 

Tüzel kişiler sağladıkları Gayrimenkul gelirleri için Kurumlar vergisine tabidir. Yunanistan’da kurumlar vergisi oranı %29’dur.

Konaklama hizmetine ek olarak herhangi başka bir hizmet te veriliyorsa (temizlik, kahvaltı, vs. ) sağlanan gelir İşletme faaliyetinden sağlanan gelir statüsüne girmekte, ona göre vergilendirilmektedir. Bu durumda faaliyet başlangıcı yapma, ve ilgili tüm yükümlülükleri yerine getirme zorunluluğu vardır. Ayrıca KDV muafiyeti de geçersiz olmaktadır.

 

KDV

Kısa Süreli Kiralamadan elde edilen gelirler KDV den muaftır.

Zorunlu Sigorta EFKA

Kısa süreli kiralamadan sağlanan gelirler gayrimenkullerden sağlanan gelirler kapsamında sorunlu sigortaya tabi değildir.

facebooktwitterlinkedinmail