Yunanistan’da Uluslararası Vergi ve Finansal Bilgi Paylaşımı

Yunanistan’da yabancı ülkelerle vergi ve finansal veri paylaşımı sağlayan, ulusal yasalarla onaylanmış 4 değişik uygulama mevcuttur:
1) Avrupa Birliği Ülkeleri
Yunanistan Avrupa Birliği üyesi olarak, birliğin 2014/107/ΕΕ (EE L 359 -16.12.2014) 2011/16/ΕΕ (EE L 64 -11.3.2011) yönergeleri doğrultusunda, Ν.4378/2016 (ΦΕΚ Α’ 55) sayılı yasa ile birlik üyesi ülkeler arasında vergi alanında zorunlu bilgi paylaşımında bulunmaktadır.
2) OECD Ülkeleri
Yunanistan, Ν.4428/2016 (ΦΕΚ Α’ 190) sayılı yasayla OECD ülkeleri Otomatik Finansal Veri Paylaşımı anlaşmasını onylamıştır. Bu çerçevede Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü üyesi ülkeler ile ikili bazda veri paylaşmaktadır. Türkiye OECD ülkesi olarak bu paylaşımlarda taraftır.
3) Ülkeler arası ikili anlaşmalar
Avrupa Birliği ve üçüncü ülkeler (İsviçre, Andora, Monako, ve Lihtenstayn, San Marino) tarafından imzalanmış anlaşmalar çerçevesinde finansal veri paylaşımı. (Ν.4515/2018 (ΦΕΚ Α’ 18) και Ν.4516/2018 (ΦΕΚ Α’ 19))
4) ABD ve FATCA- Foreign Account Tax Compliance Act
Ν.4493/2017 (ΦΕΚ Α’ 164)

facebooktwitterlinkedinmail

Otokoç Yunan Şirketini Satın Aldı

Otokoc Holland BV ortaklığı, Yunanistan’da araç kiralama faaliyeti gösteren Olympic Commercial and Tourist Enterprises şirketini 80.6 milyon euroya satın almak için anlaştı. Anlaşma KAP’a duyuruldu.

Otokoç ve otomobil kiralama şirketi Avis Budget Group’un kurduğu Otokoc Holland BV ortaklığı, Yunanistan’daki Avis, Budget ve Payless markalarıyla araç kiralama faaliyeti gösteren Olympic Commercial and Tourist Enterprises şirketini 80.6 milyon euroya Piraeus Bank’tan satın almak için anlaştı. Ortaklıkta Otokoç’un yüzde 80 payı bulunuyor.

Şirketin KAP’a yaptığı açıklamaya göre uluslararası büyüme stratejisi çerçevesinde gerçekleştirilen satın alma ile birlikte şirket Yunanistan pazarına girmiş olacak.

4 AY İÇİNDE SATIŞ TAMAMLANACAK

KAP’a yapılan açıklamada şunlar denildi:

İşlemin tamamlanması sözleşmelerdeki düzenleyici otoritelerin onayının alınması dahil kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı olup, devrin 4 ay içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.

Şirketimizin uluslararası pazarlarda büyüme stratejisine uygun olarak, Yunanistan’da Avis, Budget ve Payless lisansları altında kısa ve uzun dönem araç kiralama faaliyetinde bulunan Olympic Commercial and Tourist Enterprises S.A. ( «Olympic» ) şirketi hisselerinin, Şirketimizin %80 ve Avis Budget Group ( «ABG» ) şirketlerinden Avis Europe Holdings Limited’in ( «Avis Europe» ) %20 hissedar olacağı bir Ortak Girişim Şirketi (JV) tarafından satın alınması konusunda ABG ile mutabakata varılmış olup, Otokoç Holland B.V. süreçte Ortak Girişim Şirketi (JV) olarak yer alacaktır.

Yapılan mutabakat çerçevesinde, Olympic paylarının tamamı için bir Hisse Devir Sözleşmesi imzalanmış, ayrıca hisse devrinde alıcıların ve Ortak Girişim Şirketi (JV) yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde garantör olarak, Şirketimiz ve Avis Europe tarafından Piraeus Bank S.A.’ya hitaben Ana Şirket Garanti Mektubu iletilmiştir.

Olağan ticari faaliyetler dışında önemli işlemlerin gerçekleşmesi halinde düzeltmeye tabi olmak üzere , Olympic hisselerinin %100’ü için toplam devir bedeli olan 80.565.000 Euro, ilgili yasal izinlerin alınmasını müteakip sözleşmedeki ödeme planına uygun olarak ödenecektir.

Kapanış şartlarının yerine getirilmesine bağlı olan hisse devirlerinin dört ay içerisinde gerçekleşmemesi durumunda tarafların sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır.

Ayrıca, Yunanistan’da yürütülecek ortak faaliyetler ve ilgili şirketlerin yönetim, denetim, sermaye gibi esaslarını düzenlemek amacıyla Şirketimiz ve Avis Europe arasında bir Ortaklık Anlaşması imzalanmıştır.

Ortaklık Anlaşması uyarınca ilk etapta Otokoç Holland B.V.’nin %20 oranındaki payları, Avis Europe’a devredilecektir. Ayrıca Otokoç Holland B.V.’nin %10 oranındaki payları kapanıştan bir yıl sonra, %10 oranındaki payları ise kapanıştan iki yıl sonra payların Piraeus Bank S.A.’dan alım fiyatını baz alan ve Ortaklık Anlaşması’nda tanımlanan yönteme göre belirlenen fiyat üzerinden Avis Europe’a devredilecektir.

facebooktwitterlinkedinmail

Escrow Account

escrowEscrow Account, Yunanistan Teşvik Programları tarafından kullanılan, program dahilindeki projelerden alınacak hibe tutarının ön ödeme olarak yatırıldığı, yatırımcının program dahilindeki onaylanmış harcamaları için tedarikçilerine veya hizmet sağlayıcılarına bu hesap üzerinden ödeme yapabildiği hesap türüdür. 2016 yılında yürülüğe girmiştir. Yatırımcıya yeminat mektubu sunmadan ön ödeme alma imkanı sağlar.

Yatırımcı Escrow Account’tan para çekemediği gibi, onaylanmamış harcamaları da bu hesap üzerinden ödeyemez. Tedarikçilere veya Hizmet sağlayıcılara vadeli satış yapmakla birlikte ödeme güvenliği sağlar. Yatırımcıların Escrow Account kullanma zorunluluğu yoktur.  İsteğe bağlı hesap açılabilir veya diğer ödeme yöntemleri kullanılabilir.

3 adımda Escrow Account işleyişi

 

1. Adım

Yatırım projesinin teşvik profgramına dahil edilmesi ve yatırımcının başvurusundan sonra Escrow Account açılır

2. Adım

Yatırımcı, projenin herhangi bir aşamasında, projenin tamamlanmış kısmı için Tedarikçisini veya Hizmet sağlayıcısının teşvik kapsamındaki ödemesi için, ilgili onayı almak üzere fatura ve diğer gerekli evraklarla birlikte aracı kuruma başvuruyu yapar. Eğer ödemenin bir kısmının yatırımcı tarafından yapılması gerekiyorsa önce kendine ait ödemeyi yapmalıdır.

3.Adım

Yapılan başvuru incelendikten sonra faturaların ödenmemiş kısmı aracı kurum tarafından, Escrow Account’tan direk tedarikçiye aktarılır.

 

facebooktwitterlinkedinmail

Yunan National Bank, Finansbank hisselerini sattı.

National Bank of Greece Finansbank’ta bulunan %99.81 oranındaki hisselerini 2.7 milyar Euro’ya Katar National Bank SAQ’ya satmıştır. Yunan Banka, Avrupa Merkez Bankası tarafından Ekim ayında yapılan stres testin sonucunda ortaya çıkan sermaye açığını kapatmak için Finansbank hisselerini satma kararı almıştı. Katar National Bank tarafından yapılan açıklamada, her iki bankanın yönetim kurllarının ve Yunan Mali İstikrar Fonu Genel İdaresi’nin halihazırda satışa onay verdiği, gerekli diğer izinlerin alınmasının ardından devir işleminin 2016’nın ilk yarısında tamamlanacağı duyurulmuştur. Ayrıca, Katar Bankası, Finansbank’ın Yunan Bankası’na olan 900 milyon USD’lık borcunu da kapatacaktır.  (Kathimerini- 22.12.2015)

facebooktwitterlinkedinmail