Kalkınma Yasası Teşvikleri Kasım ortasına kadar başlıyor

kalkYunanistan Kalkınma Yasası teşviklerine başvuruların kasım ayının ortasına kadar açılması bekleniyor. Başvuruya açılacak başlıklar

-Genel Girişimcilik

-Yeni Bağımsız KOBİ’ler

-Büyük Ölçekli Yatırımlar

-Makine Teçhizat Desteği

 

Toplam bütçenin (kamu harcaması) 550 milyon Euro olması, bunun 400 milyon Euro’luk kısmının vergi muafiyeti olarak verilmesi öngörülüyor.

Başvuruların ilk iki başlık için 3 ay, diğer başlıklar için ise 6 ay olması bekleniyor.

facebooktwitterlinkedinmail

Tahsil edilmeyen faturaların KDV’si

vies

Tahsil edilmeyen faturaların KDV’si.

İşletmeler müşterilerinden KDV tahsil edemedikleri durumlarada devleti finanse etmeli mi?

Avrupa Mahkemesi tarafından verilmesi beklenen bir kararın, tahsil edilmemiş veya tahsilatı gecikmiş faturaların KDV’sinin ödenmesi konusunda önemli değişiklikler getirmesi beklenmekte. Önümüzdeki günlerde görüşülecek davada, Avrupa Mahkemesi Savcısı, KDV ile ilgili yönergenin 90. Maddesindeki üye ülkelere tanınan hakkın sadece tahsil edilebilirlik ile sınırlı olduğu, ve KDV nin düşürülmesi veya ödenmemesini kapsamadığını savunmakta. Aynı davada alacaklının iflas işlemine başvurmadan, sasedece çıkaracağı ödeme emri ile tahsil etmediği veya geciken tahsilatın KDV sini ödememesi öngörülmekte.

Savcı kararını İşletmelerin yıllarca belli bir KDV borcu olamayacağını bunun ön finansman sayılması gerektiği ve verginin nötr olması ve ödenebilir olması ilkelerine karşı olduğu iddiasına dayandırmakta. Ayrıca Savcıya göre KDV nin tahsil edilmeden ödenmesi meslek özgürlüğünü, girişimciik özgürlüğünü ve temel mülkiyet haklarını ihlal ediyor ki bunlar Avrypa Haklar Haritasının 15. 16. ve 17. Maddelerinin ihlalidir. Avrupa haklar Haritası yürülüğe girmeden önce de mahkeme, meslek özgürlüğü ve girişim özgürlüğünü hukukun genel hakları olarak kabul ediyordu. Ayrıca 20. maddeye göre de KDV yi ödemekle yükümlü işletmelere eşit olmayan muamele yapılmakta.

Savcı mahkemeye, ilgili KDV yönergesinin üye ülkelere vergi matrahını düzenlemede – düşürmede kısıtlama hakları olmadığını kabul etmelerini, üye ülkelerin sadece belirsizliği giderme adına işletmelerden bazı istekleri olabilceğini tavsiye ediyor.

facebooktwitterlinkedinmail

Bulgaristan’a 2015 yılının yazından itibaren 60 000 Yunan firması taşındı

 

Hellenic Ulusal Ticaret Konfederasyonunun verileri, bu yazdan itibaren Bulgaristan’a taşınan Yunan şirketlerin sayısı 60 000 olarak açıklandı. Şirketlerin bir kısmı Bulgaristan’a faaliyetlerini taşırken, diğer bir kısmı ise Bulgaristan’da vergi kaydı yaptırdılar ve Bulgar bankalarında hesap açtılar.

Son birkaç ayda binlerce Yunan girişimci Bulgaristan’da vergi kaydı için başvuruda bulundu. Bu şekilde yunan şirketleri ülkelerindeki ağır bürokratik sistemi ve ekonomik belirsizlikten kendilerini korumayı hedefliyor.

Yunan vergi mevzuatı sürekli olarak değişmektedir ve işletmelerin çalışmasını engellemektedir. Bulgaristan Ticaret Sicili verileri, ülkedeki Yunan şirketlerinin 2013 – 2014 döneminde % 30 arttıklarını gösteriyor. İş yapma konusunda Bulgaristan’ın vergi sisteminin Yunanistan’dan daha elverişli olması nedeniyle, Bulgaristan’da 2014 yılında 2500 Yunan sermayeli şirket açıldı.

Yunan şirketleri ağırlıklı olarak turizm, ticaret, gayrimenkul, finansal hizmetler sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Yunanistan 3,6 Milyar Avro yatırım ile Bulgaristan’ın üçüncü büyük yatırımcısı konumunda.

Kaynak: www.kircaalihaber.com

facebooktwitterlinkedinmail