_______ 

ΜΠΑΛΑΝΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

Βασ. Παύλου 9,
69100 Κομοτηνή
Τηλ +302531030500
Φαξ +302531030500
info@balanceacc.com

Ππαπαστεργιου 7
69300 Σαπες
Τηλ +302532021122
Φαξ +302532021123
info@balanceacc.com

facebooktwitterlinkedinmail